parallax background

ONZE MISSIE

Het team van Stichting Magnolia wil kinderen helpen zichzelf te worden door hen binnen te leiden in de werkelijkheid, inclusief de betekenis ervan.

ONZE VISIE

Magnolia wil een goede opvoeding van kinderen bevorderen. Opvoeden is binnenvoeren in onze wereld (Hannah Arendt), laten zien dat het leven de moeite waard is. Daarom verstaat Magnolia onder ‘goede opvoeding’ een opvoeding die kinderen helpt om zichzelf te worden door het ervaren van betekenis. Dit betekent het ervaren van de schoonheid en de waarde van zichzelf, van anderen en van de werkelijkheid. Dat alles in gezelschap van andere kinderen en een volwassene en door diens voorbeeld. Het impliceert zowel de waardering van de lokale Brabantse cultuur als een sterke internationale, Europese focus, waarin Nederlandse en expatkinderen samen leren.

Een belangrijk deel van deze opvoeding ‘gebeurt’ op school. Magnolia wil daarom helpen (a) bestaande scholen te verbeteren door (b) een nieuwe (voorbeeld) basisschool te starten.

Stichting Magnolia heeft haar visie op onderwijs vormgegeven als een impressie van een ideale school en neergelegd in het document ‘Het Avontuur van Vraag en Antwoord’. Het is de basis van waaruit Stichting Magnolia de dialoog wil aangaan met schoolbesturen en andere private en publieke partners die bij willen dragen aan verwezenlijking van dergelijk onderwijs.

info@stichtingmagnolia.orgDownload de schoolgids