KERNWAARDEN

003-star

SCHOONHEID

De leden van het team introduceren de leerlingen in de werkelijkheid en zijn betekenis. Dit doen zij door hun waardering voor de werkelijkheid als een levend voorbeeld voor te leven, omdat ze de schoonheid ervan erkennen.
004-heart

WARMTE

De leden van het team bieden een plek waar elk kind zich thuis kan voelen, zowel in het klaslokaal als in de gehele schoolgemeenschap, door gewaardeerd te worden door de gemeenschap en die te leren waarderen.
002-diamond

EXCELLENTIE

De leden van het team bieden hoogwaardig onderwijs aan dat kinderen in staat stelt om zich overeenkomstig hun talenten optimaal te kunnen ontwikkelen, door de nieuwste onderwijs inzichten te combineren met de geschikte instrumenten, materialen en ruimtes
001-earth

VERBINDING

De leden van het team stimuleren een openheid richting Europa en de hele wereld, en ze streven ernaar de inbreng te zoeken van internationale ouders, kinderen en partners in het onderwijs.
007-animal

GEMEENSCHAP

De leden van het team waarderen de Brabantse wortels van zijn leeromgeving en zien de noodzaak om door de Brabantse omgeving te worden geholpen. Zij zien deze omgeving als bron van culturele rijkdom.

Stichting Magnolia is in 2016 opgericht door expat- en Nederlandse ouders, leraren en onderwijskundigen.

Wij delen de wens en behoefte in de regio ’s-Hertogenbosch hoog-kwalitatief internationaal georiënteerd basisonderwijs te realiseren vanuit een katholieke traditie.

Onze ‘gemeenschap’ wenst onderwijs waar kinderen alle mogelijkheden hebben om zich in vrijheid te ontplooien omdat ze door volwassenen een mooie, leerzame en duidelijke weg gewezen krijgen. Onderwijs waar kinderen de beste docenten, materialen en instrumenten hebben om te kunnen leren.

In het bestaande onderwijs zijn expats voor onderwijs dat op hun kinderen is aangepast, aangewezen op internationale scholen. Op die scholen mogen Nederlandse kinderen vervolgens niet worden toegelaten. Expatkinderen worden niet geholpen om in de Nederlandse maatschappij te ‘wortelen’. Nederlandse kinderen kunnen niet profiteren van de culturele rijkdom van expatkinderen. Die scheiding willen wij doorbreken.

Wij verlangen dat kinderen vanuit een lokale identiteit leren andere culturen te waarderen; terwijl kinderen uit niet-Nederlandse culturen zich verwelkomd en gewaardeerd voelen. Zo kunnen kinderen met zekerheid en zelfvertrouwen een globaliserende wereld tegemoet gaan. Ouders leveren voor zo’n school een substantiële bijdrage, door hun betrokkenheid en daarnaast financieel of anderszins.

Onze Stichting is opgericht om in samenwerking met schoolbesturen en andere private en publieke partners bestaande scholen te helpen zich in die richting te ontwikkelen door - als voorbeeld - een nieuwe (basis)school in te richten die het gewenste onderwijs realiseert.

info@stichtingmagnolia.org


Visit us


Download de schoolgids