ANBI Info

[vc_row css=”.vc_custom_1545142091884{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][vc_column_text]ANBI-gegevens
Stichting Magnolia
Postbus 309
5240AH Rosmalen
www.stichtingmagnolia.org
info@stichtingmagnolia.org
Tel. 06 344 00 784

KvK-nummer: 66524466
RSIN-nummer: 856594088
Rekeningnummer: NL15RABO0314663711

Bestuur:
Mevr. Moira Mulder MoA (voorzitter)
Mevr. Gloria Menichini MoA (penningmeester):
Dhr. Carlo Manara PhD (secretaris)
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

1. Doelstelling
De stichting heeft als doel het verzorgen van Europees onderwijs op algemeen-bijzondere en katholieke grondslag aan kinderen en jongeren en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting verstaat onderwijs als een introductie in de werkelijkheid als geheel, inclusief haar betekenis, een en ander zoals nader beschreven in het visiedocument van de stichting. Daaronder valt in elk geval onderwijs als bedoeld in de WPO en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). De werkhypothese van de scholen van de stichting bij de zoektocht naar de betekenis ontleent zij aan de katholieke traditie.

2. Activiteiten
a) Het oprichten, overnemen, beheren en in stand houden van één of meer scholen en instellingen voor primair onderwijs en het bevorderen van optimaal onderwijs aan leerlingen die deze school bezoeken;
b) De levenszin, de zin om te ontdekken en de smaak van de leerlingen op de school die zij in stand houdt te bevorderen door de schoonheid te benadrukken in de natuur, de kunst en alle vakken die onderdeel zijn van het curriculum, onder meer door extra aandacht te besteden aan zang, toonkunst, beeldende en literaire kunt;
c) leerlingen op de school te introduceren in de Europese en internationale dimensie van de hedendaagse werkelijkheid waarin zij opgroeien;

Het hele beleidsplan van de stichting is als visiedocument te vinden op deze website.

3. Fondsenwerving
De stichting wil haar fondsen werven d.m.v. subsidies waaronder subsidies op basis van de WPO en de WVO, en donaties van instellingen en particulieren.

4. Besteding middelen
De stichting wil ieder jaar de ontvangen gelden besteden overeenkomstig het doel en de liggende gelden bancair veilig stellen.

5. Beloningsbeleid (bestuurders en overige vrijwilligers)
Bestuursleden ontvangen geen beloning, vergoeding of salaris.
Personeel van de school of scholen ontvangen salaris.
Er bestaat een onkostenvergoeding voor alle vrijwilligers. Deze dienen middels declaraties te worden ingediend of worden forfaitair uitgekeerd volgens de regels terzake van de Belastingdienst.
Er bestaat geen “uurvergoeding” noch salariëring voor de vrijwilligers.

6. Verslag uitgeoefende activiteiten
In 2017 is de oprichting van een basisschool voorbereid door het werven van fondsen, personeel en leerlingen en de zoektocht naar een geschikte locatie. In oktober 2017 is basisschool Misha de Vries geopend.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]